baruština


baruština
f swamp, swampy tract, bog, fens pl; fig morass
* * *
• swamp
• fen
• marsh
• moor
• morass

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • baruština — barúština ž DEFINICIJA 1. augm. od bara, močvara, usp. baretina 2. pren. sredina u kojoj nema ideja ni plodnih događanja [intelektualna baruština] ETIMOLOGIJA vidi bara …   Hrvatski jezični portal

  • barúština — ž 1. {{001f}}augm. od bara, močvara, {{c=1}}usp. {{ref}}baretina{{/ref}} 2. {{001f}}pren. sredina u kojoj nema ideja ni plodnih događanja [intelektualna ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • barètina — ž augm. od bara; baruština …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȍčār — m 〈G mn mȍčārā〉 rij. 1. {{001f}}a. {{001f}}močvara b. {{001f}}baruština 2. {{001f}}vrlo vlažno vrijeme, opće stanje vrlo visoke vlage u zraku; mokrina, vlaga, vlažnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • baretina — barètina ž DEFINICIJA augm. od bara; baruština ETIMOLOGIJA vidi bara …   Hrvatski jezični portal